Borang

Untuk membantu menyelesaikan tugas kerja anda lebih cepat, kami menyediakan borang berikut untuk anda. Jangan ragu untuk mencetak, mengisi dan menandatangani mana-mana borang yang sesuai untuk anda, kemudian faks kami atau hantar kami ke lokasi pejabat kami.

 • Terma dan Syarat Am
  Terma & Syarat am untuk semua Pelancong sama ada haji, umrah dan pelancongan. Semua Pengembara mesti mencetak dan menandatangani borang ini.
 • Penafian
  Semua pemohon mesti membaca dan menandatangani borang ini.
 • Terma dan Syarat Haji
  Terma & Syarat untuk semua Pelancong Haji. Semua Pengembara Haji mesti mencetak dan menandatangani borang ini.
 • Kontrak & Liabiliti
  Semua pemohon mesti membaca dan menandatangani borang ini.
 • Bukti Penukaran kepada Islam
  Bagi orang Islam baru yang bertukar agama yang berbeza. Dokumen ini perlu ditandatangani oleh pentadbiran masjid yang diperakui.
 • Terma & Syarat Lawatan
  Terma dan syarat untuk ditandatangani oleh semua pelancong.
 • Surat Muhrem notari
  • Bagi wanita lajang sahaja dan 45 tahun ke atas. Dokumen ini dikehendaki ditandatangani oleh muhrem, dan dicop oleh notari.
  • Bagi wanita yang melakukan perjalanan dengan saudara lain selain daripada Muhrem. Dokumen ini dikehendaki ditandatangani oleh muhrem, dan dicop oleh notari.
  • Bagi wanita yang melancong dengan kumpulan kami. Dokumen ini dikehendaki ditandatangani oleh muhrem, dan dicop oleh notari.
 • Terma dan Syarat Umrah
  Terma & Syarat untuk semua Pengembara Umrah. Semua Pengembara Umrah mesti mencetak dan menandatangani borang ini.
 • Kebenaran Kad Kredit
  Borang kebenaran Kredit Kad akan dicetak, diisi, dan ditandatangani.