Visa Umrah

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd merupakan pengeluar visa yang sah yang berdaftar dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur dibawah Muassasah Arab Saudi Mawaddah International Group for Hotel and Umrah Services.
Kami memproses visa umrah terus dengan kementerian Haji Arab Saudi dan Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur tanpa menggunakan orang tengah. Ini menjamin perolehan visa umrah mengikut jadual yang dikehendaki.
Alhamdulillah dengan izin dari Allah S.W.T, semua keperluan visa untuk tahun-tahun lepas tidak menghadapi masalah disebabkan kuota kami sebagai pengeluar visa berdaftar yang sah mencukupi untuk menampung kesemua jemaah kelolaan kami.

Klik Disini untuk sebarang Pertanyaan Tentang Visa Umrah

 * 
 * 
 * 
 *