Latest News & Announcements

Pakej Umrah untuk Tahun 2017 sedang dibuka untuk pendaftaran.
Tarikh-tarikh penrbangan seperti berikut;
 

Pakej Umrah Ekonomi 2017 (Pakej Biasa)

Tarikh Penerbangan

Sabtu 14/01/2017 - Selasa 24/01/2017 (12H/10M) - Seats 45
Sabtu 18/02/2017 - Selasa 28/01/2017 (12H/10M) - Seats 45
Sabtu 04/03/2017 - Selasa 14/03/2017 (12H/10M) - Seats 45
Sabtu 08/04/2017 - Selasa 18/04/2017 (12H/10M) - Seats 45
Sabtu 29/04/2017 - Selasa 09/05/2017 (12H/10M) - Seats 45
Sabtu 20/05/2017 - Selasa 30/05/2017 (12H/10M) - Seats 45

Pakej Umrah Cuti Tahun Baru China 2017 (Pakej Biasa)

Tarikh Penerbangan 

Sabtu 28/01/2017 - Selasa 07/02/2017 (12H/10M) 
  • - Seats 45

Tarikh Penerbangan

Sabtu 18/03/2017 - Selasa 28/03/2017 (12H/10M) - Seats 45